Co je Tradiční čínská medicína?Je to nejstarší medicína na světě, medicína, která využívá moudrosti předků a jejímž cílem je cesta k harmonii. Vychází ze základního poznatku, že vše spolu souvisí, že Yin a Yang se neustále přeměňují, vyvažují se a jsou v sobě obsaženy.

Čínská medicína umí hodně, při správné diagnostice, spolupráci pacienta a terapeuta, při správně zvoleném léčebném postupu a při dodržování základních doporučení v životosprávě.

Vyžaduje přijetí větší osobní zodpovědnosti za svoje zdraví, a proto je podstatou úspěšné léčby vlastní aktivita, trpělivost a důslednost.

Předností Tradiční čínské medicíny je, že bere pacienta jako celek včetně jeho emočních, psychických projevů, že bere na vědomí prostředí, ve kterém žije a pracuje. Z toho vyplývá i jedna podstatná věc, a to je ta, že léčbou se dá ovlivnit nejen fyzický stav, ale i psychika člověka.